COOL Leiden

Comité Ondersteuning  Ongedocumenteerden  Leiden

Roos van Gelderen

Voorzitter

René Smit

secretaris

Marc Aldewereld

penningmeester

Ik ben Roos van Gelderen en wil me graag voorstellen. Ik ben 60 jaar, getrouwd en heb twee volwassen dochters en sinds kort ook een kleinzoon.
Al vrijwel mijn hele leven woon ik met veel plezier in Leiden, waar ik mij op vele manieren inzet voor mensen die het moeilijk hebben en wel wat steun kunnen gebruiken.
 
Wat doe je op je vrije dag?
Ik vind het heerlijk om ’s ochtends rustig op te staan, zonder wekker en gehaast. Bij mooi weer ga ik lekker naar buiten om te wandelen of fietsen. 
Verder kook ik graag voor vrienden en familie, om dan gezellig lang te tafelen. Of ik ga naar de film en daarna napraten in een café. Ik houd ook van muziek en probeer regelmatig naar een festival of concert te gaan.
 
Wat maakt je dag?
Een dag waarop de zon schijnt, mensen vrolijk zijn en ik bijzondere mensen ontmoet. Het kan een gesprekje zijn of een kleine gebeurtenis waarin je even echt in contact bent met anderen. 
Verder vind ik het heel prettig om iets te kunnen doen voor anderen. Als ik iets voor elkaar gekregen heb, maakt dat mijn dag extra mooi. 
En natuurlijk is het helemaal belangrijk dat het goed gaat met de mensen die ik liefheb, en geniet ik bijvoorbeeld van de eerste lachjes van mijn kleinzoon.
Waarom wil je vrijwilliger worden bij Cool?
De groep mensen die zich zonder papieren in onze (harde) samenleving moet handhaven, heeft alle hulp nodig die gegeven kan worden. Deze mensen leven tussen anderen zonder gezien en gehoord te worden. Ik vind het onbestaanbaar dat we zo met mensen omgaan. Veel van wat het leven betekenisvol maakt, wordt hun onthouden. Terwijl teruggaan vaak om allerlei redenen niet of moeilijk te realiseren is. 
Ik kan mijn politiek-bestuurlijke ervaring en netwerk goed inzetten en samen met anderen proberen iets aan deze situatie te veranderen. Voor mij wel het minste wat ik kan doen. 
Wat doe je op je vrije dag?
Op mijn vrije dag probeer ik naar het strand en de zee te gaan, uitwaaien. 
 
Wat maakt je dag?
Mijn dag is goed als ik merk dat ik een verschil heb gemaakt voor een ander mens in positief opzicht.
 
Waarom wil je vrijwilliger worden bij Cool?
Ik heb veel affiniteit met vluchtelingen in het algemeen. Waarom bij COOL?
COOL helpt ongedocumenteerden uit humanitaire overwegingen om (duurzaam) perspectief te krijgen. Wanneer ik daar een aandeel in kan leveren is dat dankbaar werk. 

Ik heb, ondanks mijn pensioengerechtigde leeftijd, nog weinig vrije dagen, maar wat ik doe voelt niet als werken. Dagelijks fiets ik voor mijn vrijwilligerswerk en wandelen we met onze hond. En op een dag dat ik écht niets te doen heb, ga ik graag varen.

Ik vind het heel belangrijk iets voor een ander te kunnen betekenen. Daarom zet ik mij als vrijwilliger graag in voor de medemens die het moeilijk heeft en daar ondersteuning bij zoekt. Mijn dag is goed als ik iemand écht heb kunnen helpen.

Door mijn financiële achtergrond zet ik mij vanzelfsprekend in voor financiële vragen, maar door mijn brede interesse zet ik mij ook in voor mensen die een baan zoeken etc.

Ik ben op verzoek van Hanneke Heshusius en Hilde Jansen penningmeester bij COOL geworden, waarna we de Stichting hebben opgericht. Helaas is Hilde ons ontvallen, maar, met haar vuur en passie in mijn gedachten, zet ik mij graag in voor deze doelgroep, die het ondanks onze beschaving, heel moeilijk heeft in Nederland om een menswaardig bestaan te hebben.

© 2023 All Rights Reserved. Privacybeleid